fbpx
Logo Loading

Menadžment Ljudskih Resursa

Zadatak menadžmenta ljudskih resursa je da obezbedi da organizacija bude sačinjena od odgovarajućih ljudi, kako bi mogla da iskoristi ljudski resurs koji joj je potreban.

Menadžment ljudskih resursa se bavi ljudima, sa naglaskom na razvojnoj politici, kao i na proceduri u procesu upravljanja. Takođe se bavi i individualnim i društvenim aspektima ljudi. On obuhvata sve odluke i akcije u vođenju ljudi, koje kreiraju ili podržavaju konkurentsku prednost.

 • Menadžment ljudskih resursa obuhvata veliki broj elementa:
  – Vizija,strategija,fleksibilnost,stavovi,vrednosti,verovanja.
  – Osnovne aktivnosti upravljanja ljudskim resursima.
  – Upravljanje ljudskim resursima je neprekidan proces.
 • Osnovne aktivnosti obuhvataju:
  – Planiranje ljudskih resursa

  – Regrutovanje
  – Selekcija
  – Uvođenje u radnu sredinu

  – Obuka i usavršavanje
  – Procena učinka
  – Unapređenje
  – Premeštaj
  – Degradiranje
  – Razrešenje

  Naš menadžment tim Infinito Media vrši obuke i predavanja!

          Kontaktiraj nas!

Serbian