fbpx
Logo Loading

Penetretion test

Potreba za zaštitom podataka, servisa, aplikacija i sistema dovela je do pojave nove grane u IT industriji – Sajber bezbednost.

Šta je „penetration test“,a šta nije?

Pentration test jeste simulirani cyber security napad radi provere i procene bezbednosti IT sistema ali NIJE skeniranje ranjivosti!

Ovo je osnovna zabluda koju preduzeća, firme, korisnici često prave:
– Žele da poruče penetration test, ali zapravo samo dobiju skeniranje ranjivosti. Skeniranje i procena ranjivosti je postupak koji preduzeća treba redovno i kontinuirano da sprovode, bilo sopstvenim snagama, bilo uz pomoć partnera, za razliku od penetration testiranja koje mogu da sprovode i ređe (jednom ili dva puta godišnje). Dok je skeniranje ranjivosti deo pentration testa, nije ni blizu njegove definicije – simuliranog cyber security napada – koji mora da obuhvati i pokušaje da se utvrđene ranjivosti i iskoriste.

Kontaktiraj nas!

Serbian